Tenester

Hjelp i samband med dødsfall

Som gravferdsbyrå tilbyr vi ei rekkje tenester ved dødsfall.

Vi bistår med:

 • kiste og utstyr
 • stell og nedlegg i kiste
 • henting heile døgnet ved dødsfall i heimen
 • syning
 • melde dødsfallet til kyrkjekontor
 • kontakt med kyrkjeverje vedrørande gravstad
 • finne tid og stad for gravferd
 • sende dødsmelding til Søre sunnmøre tingrett
 • søke om transportstønad hjå Nav (link til nav)
 • utforme og bestille dødsannonse
 • bestille blomar til gravferda
 • formidle solist til seremoni
 • pynte og assistere i kyrkja
 • ordne med kondolanseprotokoll
 • transportere kista til kyrkja/seremonistad/kremasjon
 • utforme og trykke songhefte til seremonien
 • bestille kors til grava
 • formidle inngravering på eksisterande gravminne
 • formidle nytt gravminne
 • gravlykter og lys