Produkt

Kister

Vår standard kiste heiter Toten T4, og er frå vår kisteleverandør Trosterud Freno. Kista er kvit og er i heiltre furu. Vi har kista i fleire størrelsar.

T4 Kiste

For fleire alternativ sjå Trosterud Freno (link til nettsida).

Dødsannonse

Gjennom programmet Adstate produserar vi dødsannonser i mange av avisene rundt om i landet, både lokalt og nasjonalt.

Vi hjelper til med å utforme annonsa.

Forslag til vers i annonsa finn de her (link til vers til dødsannonse).

Songhefte

Vi produserar songhefte til gravferda. De kan velje eit personleg preg med eigne bilete, eller de kan velje frå eit utval av akvarellmotiv til forside.

I linkane finn de ulike forslag til salmar, solistinnslag og instrumentalmusikk.

Blomar

Gjennom blomeforretninga Blomsterkjellaren, som er ein del av verksemda vår, samordnar vi blomehelsingar direkte med gravferdsbyrået.

Å finne dei rette orda i denne samanhengen kan vere vanskeleg. Vi har laga ei liste over ulike forslag til sløyfetekstar (link til sløyfetekstar)

Blomar i samband med kondolanse, til gravferd og bisetting kan tingast ved å ringe 70 02 31 20 (09.30-17.00 kvardagar, 10.00-14.00 laurdagar), på e-post til blomste@online.no, eller gjennom nettbutikken www.blomsterkjellaren.no

Vi leverer blomar til alle kyrkjer, bedehus og seremonistadar i Vanylven kommune.

Du kan også finne Blomsterkjellaren på Instagram og Facebook.

Gravstein

Vi kan hjelpe deg i arbeidet med å utforme og velge det gravminnet som de ynskjer. Kontakt oss gjerne for råd.

Ynskjer du å pusse opp eksisterande gravminne, formidlar vi kontakt med steinhuggar.

Utvalet av gravstein kan de finne hjå vår leverandør Nergård Steinindustri (link til nettstad). 

Prisar

Under finn du ei oversikt over våre prisar.